BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230906T122635Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\n \nBörja skicka post digitalt\nFler än 25 0 kommuner\, regioner och myndigheter har valt att skicka sin post digital t. Att skicka post digitalt är enkelt\, säkert\, hållbart och minskar k ostnaderna. Det är lätt för dig som offentlig aktör att ansluta och re dan idag tar över 6 miljoner privatpersoner och företag landet runt emot sin post i en digital brevlåda. På seminariet berättar vi mer om digit al post\, hur du ansluter och hur vi på Digg kan stötta dig.\n \nPresent erar gör Malin Åbbel Fjell och André Nilsson från Digg.\n \nDu kan äv en ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxW gE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH\nDigg forum är ett web binarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående upp drag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T102500 DTSTAMP:20230906T122635Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T100000 LAST-MODIFIED:20230906T122635Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 26 september: Börja skicka post digitalt TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080D3377007E0D901000000000000000 0100000001BD5284D757EA5438FF9E2817222B603 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n

Anslut till Digg forum via Digg play –\; Komma nde sä\;ndningar: https://www. digg.se/digg-play

 \;< /p>

Bö\;rja skicka post digitalt

Fler ä\;n 250 kommuner\, regio ner och myndigheter har valt att skicka sin post digitalt. Att skicka post digitalt ä\;r enkelt\, sä\;kert\, hå\;llbart och minskar kos tnaderna. Det ä\;r lä\;tt fö\;r dig som offentlig aktö\;r att ansluta och redan idag tar ö\;ver 6 miljoner privatpersoner och f& ouml\;retag landet runt emot sin post i en digital brevlå\;da. P&arin g\; seminariet berä\;ttar vi mer om digital post\, hur du ansluter och hur vi på\; Digg kan stö\;tta dig.

 \;

Presenterar gö\;r Malin Å\;bbel Fjell och André\; Nilsson frå\;n Digg.

< o:p> \;

Du kan ä\;ven ansluta via Scre en9.com: https://api.screen9.com/preview/ JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH< /o:p>

Digg f orum ä\;r ett webbinarium dä\;r d u kan ta del av aktuell information om vå\;ra på\;gå\;ende uppdrag. Lä\;s mer om Digg forum på\;: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR