BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230906T072739Z DESCRIPTION:Anslut till Digg forum via Digg play – Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play\n \n \nFortsatt utveckling av Sveriges digit ala infrastruktur med fokus på hälsa\, vård och omsorg\nEtt av regering ens fokusområden är digitaliseringen inom hälsa\, vård och omsorg. Det här stöttar Ena genom att skapa grundläggande förutsättningar för u tveckling och realisering av den nationella digitala infrastrukturen.\nI s omras fick E-hälsomyndigheten ytterligare regeringsuppdrag där den natio nella digitala infrastrukturen spelar en avgörande roll. Vi ger er även en inblick i hur det går i E-hälsomyndighetens arbete med grunddatadomä n Hälsa\, vård och omsorg.\n \nPresenterar gör Daniel Antonsson och Vik toria Hagelstedt från Digg samt Helena Nilsson och Jakob Augulin från E- hälsomyndigheten.\n \n \nDu kan även ansluta via Screen9.com: https://ap i.screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxWgE0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPS ijr0Q7qbG6AH\nDigg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: http s://www.digg.se/diggforum\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T092500 DTSTAMP:20230906T072739Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230926T090000 LAST-MODIFIED:20230906T072739Z LOCATION:Webbinarium PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Digg forum 26 september: Fortsatt utveckling av Sverige s digitala infrastruktur med fokus på hälsa\, vård och omsorg (Ena) TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0C74B9604E0D901000000000000000 0100000000EF2E88DF3696148AE2737318872F788 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Anslut till Digg forum via Digg play –\; Kommande sändningar: https://www.digg.se/digg-play

 \;

 \;

Fortsatt utveckling av Sveriges digitala infrastruktur med fo kus på hälsa\, vård och omsorg

Ett av regeringens fokusområden är digitaliseringen i nom hälsa\, vård och omsorg. Det här stöttar Ena genom att skapa grund läggande förutsättningar för utveckling och realisering av den natione lla digitala infrastrukturen.

I somras fick E-hälsomyndigheten ytterligare regeringsuppd rag där den nationella digitala infrastrukturen spelar en avgörande roll . Vi ger er även en inblick i hur det går i E-hälsomyndighetens arbete med grunddatadomän Hälsa\, vård och omsorg.

 \;

Presenterar gör Daniel Antonsson och Viktoria Hagelstedt från Digg samt Helena Nilsson och Jako b Augulin från E-hälsomyndigheten.< /p>

 \;

 \ ;

Du kan även ansluta via Screen9.com: https://api.screen9.com/preview/JdP9I56ZRF5DxWg E0D-hN_e6968PyFMfa_eY7zdvZ7AkQ5uBYzPSijr0Q7qbG6AH

Digg forum är ett webbinarium där du kan ta del av aktuell i nformation om våra pågående uppdrag. Läs mer om Digg forum på: https://www.digg.se/diggforum

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR