Nationell e-legitimering

Upphandlande myndigheter kan teckna en avtalsform för e-legitimering som kallas valfrihetssystem. Med valfrihetssystem kan du erbjuda användare inloggning med flera olika e-legitimationer. Här kan du läsa om hur du ansluter din organisation.

Så fungerar valfrihetssystem

Ett valfrihetssystem fungerar så att användaren väljer vilken e-legitimation som ska användas vid inloggning och därmed vilken leverantör av e-legitimation som ska få betalt. Både offentliga aktörer och leverantörer av e-legitimationer kan löpande ansluta sig till systemen.

Det finns två valfrihetssystem för e-legitimering, som tillsammans ger era användare möjlighet att logga in med både väletablerade och nya granskade e-legitimationer på tillitsnivå 3 och 4.

Båda valfrihetssystemen kan tecknas av upphandlande myndigheter som faller inom definitionen i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Du ansluter genom att teckna avtal med oss på Digg.

Skapa en robust inloggning genom att teckna båda avtalen om Valfrihetssystem

Genom att teckna avtal till både Valfrihetssystem 2017 och Valfrihetssystem 2018 skapar ni förutsättningar för e-legitimering som inte är beroende av endast en lösning. Användaren kan då välja mellan flera e-legitimationer som alternativ för inloggning i era e-tjänster.

Många e-tjänster förlitar sig idag till en enda e-legitimeringslösning vilket gör att åtkomsten till e-tjänsten är beroende av tillgängligheten hos en enda e-legitimationstjänst. Det händer att viktiga e-tjänster inte går att använda på grund av driftstörningar hos en e-legitimationsutfärdare och detta innebär problem för användarna. Att kunna erbjuda fler än en e-legitimation som alternativ för inloggning ökar robustheten i systemet och gör tjänsten mindre sårbar.

Via Valfrihetssystem 2017 kan ni erbjuda era användare inloggning med Freja+.

Via Valfrihetssystem 2018 kan ni erbjuda era användare inloggning med BankID och Telia.

Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Kort om Valfrihetssystem 2017:

  • Ger tillgång till Freja+ från Freja eID Group AB.
  • Ingående leverantörer måste uppfylla kraven i Diggs tekniska ramverk, och kraven i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på lägst tillitsnivå 3.
  • Teknisk metod: SAML 2.0 enligt Diggs tekniska ramverk.
  • Pris per transaktion: 17 öre.

Så tecknar du Valfrihetssystem 2017

2. Fyll i och skriv under avtal om Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Fyll i och skriv under två exemplar av avtalet:

Avtal för förlitande part avseende Valfrihetssystem 2017 E-legitimering Word, 81.5 kB.

3. Skriv under avtal om Sweden Connect

Avtalet är detsamma som för utländska e-legitimationer, så om din organisation redan har tecknat avtalet behöver ni inte göra det igen.

Fyll i och skriv under två exemplar av avtalet:

Avtal med förlitande part beträffande Sweden Connect Word, 114.2 kB.

4. Skicka avtalen till oss

Skicka två exemplar av varje avtal till:

Digg
Box 14
851 02 Sundsvall

När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar av varje avtal till er. För att vi ska returnera avtalet till er önskar vi att ni skickar med er adress tillsammans med avtalet.

5. Anslut till Sweden Connect

För att en användare ska kunna legitimera sig i e-tjänsten behöver du registrera metadata om e-tjänsten i Sweden Connects metadataregister. E-tjänsten och de tjänster som den ska kommunicera med hämtar sedan metadata om varandra ur registret.

På webbplatsen swedenconnect.se hittar du samlad information som du behöver för att ansluta till Sweden Connect.

Anslut till Sweden Connect Länk till annan webbplats.

Myndigheten för digital förvaltning annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2017 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (eLOV).

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning att administrera valfrihetssystemet finns publicerad under rubriken "Anslutna organisationer".

Upphandlingsformen

Upphandlingsformen innebär att Myndigheten för digital förvaltning, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. Myndigheten för digital förvaltning ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Offentliga aktörer

Under annonstiden har upphandlande myndigheter i offentlig sektor (förlitande parter) möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning, vilket gör det möjligt för Myndigheten för digital förvaltning att tilldela valfrihetssystem för 2017 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Leverantörer

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som leverantör enligt valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av upphandlingsdokumenten. Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i upphandlingsdokumenten. Den ansökande leverantören ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument, i samband med ansökan om valfrihetssystem 2017 E-legitimering.

Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Kort om Valfrihetssystem 2018:

  • Ger tillgång till: BankID och Telia e-legitimation.
  • Ingående leverantörer måste ha minst 500 000 utfärdade e-legitimationer i Sverige.
  • Teknisk metod: BankID RP API och OCSP eller SAML 2.0.
  • Pris per transaktion: 17 öre.

Så tecknar du Valfrihetssystem 2018

2. Fyll i och skriv under avtal om Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Fyll i och skriv under avtalet:

Avtal för förlitande part avseende Valfrihetssystem 2018 E-legitimering Word, 78.9 kB.

Skicka in avtalet i två exemplar till:

Digg
Box 14
851 02 Sundsvall

När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar av varje avtal till er. För att vi ska returnera avtalet till er önskar vi att ni skickar med er adress tillsammans med avtalet.

3. Kontakta utfärdaren av e-legitimationen

När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar till er. I samband med det får ni också information från oss om nästa steg, där ni behöver kontakta e-legitimationsutfärdarna i valfrihetssystemet för att anmäla anslutning till dem.

Myndigheten för digital förvaltning annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2018 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (eLOV).

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning att administrera valfrihetssystemet finns publicerad under rubriken "Anslutna organisationer".

Upphandlingsformen

Upphandlingsformen innebär att Myndigheten för digital förvaltning, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. Myndigheten för digital förvaltning ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Offentliga aktörer

Under annonstiden har upphandlande myndigheter i offentlig sektor (förlitande parter) möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning, vilket gör det möjligt för Myndigheten för digital förvaltning att tilldela valfrihetssystem för 2018 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Leverantörer

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som leverantör enligt valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av upphandlingsdokumenten. Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i upphandlingsdokumenten. Den ansökande leverantören ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument, i samband med ansökan om valfrihetssystem 2018 E-legitimering.

Anslutna organisationer

Här ser du vilka organisationer som är anslutna till valfrihetssystemen.

Organisation

2017

2018

AB Landskronahem

Nej

Ja

Arbetsförmedlingen

Ja

Ja

Arbetsmiljöverket

Nej

Ja

Arvika kommun

Nej

Ja

Blekinge Tekniska Högskola

Nej

Ja

Bolagsverket

Ja

Ja

Borås stad

Ja

Ja

Boverket

Ja

Ja

Brottsförebyggande rådet

Ja

Ja

Centrala studiestödsnämnden

Ja

Ja

Domstolsverket

Ja

Ja

Eda kommun

Nej

Ja

EFS-rådet

Nej

Ja

eHälsomyndigheten

Ja

Ja

Energimarknadsinspektionen

Ja

Ja

Eslövs kommun

Ja

Ja

Etikprövningsmyndigheten

Nej

Ja

Exportkreditnämnden

Ja

Ja

Filipstads kommun

Nej

Ja

Finspångs kommun

Ja

Ja

Folkhälsomyndigheten

Ja

Ja

Försvarshögskolan

Ja

Ja

Försäkringskassan

Nej

Ja

Gymnastik och Idrottshögskolan

Ja

Ja

Göteborgs Universitet

Ja

Ja

Hallandstrafiken

Nej

Ja

Halmstads kommun

Ja

Ja

Halmstads Fastighets AB

Nej

Ja

Hammarö kommun

Ja

Ja

Havs- och vattenmyndigheten

Ja

Ja

Höglandsförbundet

Ja

Ja

Högskolan Dalarna

Nej

Ja

Högskolan i Borås

Nej

Ja

Högskolan Kristianstad

Ja

Ja

Högskolan väst

Ja

Ja

Högskoleservice i Jönköping AB

Nej

Ja

Högskolan i Skövde

Nej

Ja

Institutet för mänskliga rättigheter

Ja

Ja

Kammarkollegiet

Ja

Ja

Karlstads Bostads AB

Nej

Ja

Karlstads Universitet

Nej

Ja

Karolinska institutet

Ja

Ja

Konsumentverket

Nej

Ja

Kopparstaden AB

Nej

Ja

Kronofogdemyndigheten

Ja

Ja

Kungliga biblioteket

Ja

Ja

Kungliga tekniska högskolan

Nej

Ja

Kungsbacka kommun

Ja

Ja

Landskrona stad

Nej

Ja

Linköpings Universitet

Ja

Ja

Linneuniversitetet

Nej

Ja

Livsmedelsverket

Ja

Ja

Luleå kommun

Ja

Ja

Luleå tekniska universitet

Nej

Ja

Malmö universitet

Nej

Ja

Mittuniversitetet

Nej

Ja

Myndigheten för digital förvaltning

Ja

Nej

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ja

Ja

Myndigheten för tillgängliga medier

Nej

Ja

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Nej

Ja

Mälardalstrafik MÄLAB AB

Nej

Ja

Mälardalens universitet

Nej

Ja

Nacka kommun

Ja

Ja

Naturvårdsverket

Ja

Ja

Oskarshamns kommun

Nej

Ja

Pensionsmyndigheten

Ja

Ja

Polisen

Ja

Ja

Post- och telestyrelsen (PTS)

Ja

Ja

Region Halland

Nej

Ja

Region Uppsala

Ja

Ja

Region Jönköping

Ja

Ja

Region Kalmar

Ja

Ja

Region Stockholm

Nej

Ja

Region Värmland

Ja

Ja

Region Västernorrland

Nej

Ja

Region Östergötland

Ja

Ja

Riksantikvarieämbetet

Ja

Ja

Riksgälden

Nej

Ja

Skogsstyrelsen

Ja

Ja

Skolforskningsinstitutet

Nej

Ja

Skolverket

Ja

Ja

SIDA

Ja

Ja

Sjöfartsverket

Ja

Ja

Staffanstorps kommun

Ja

Ja

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering SBU

Ja

Ja

Statens fastighetsverk

Nej

Ja

Statens institutionsstyrelse

Ja

Ja

Statens konstråd

Nej

Ja

Statens tjänstepensionsverk SPV

Ja

Ja

Statistiska Centralbyrån

Ja

Ja

Stockholms stad

Nej

Ja

Strömstads kommun

Ja

Ja

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Ja

Ja

Sveriges lantbruksuniversitet

Nej

Ja

Södertörns högskola

Nej

Ja

Sölvesborgs kommun

Nej

Ja

Tanums kommun

Ja

Ja

Torsby kommun

Nej

Ja

Transportstyrelsen

Nej

Ja

Tullverket

Nej

Ja

Uddevalla kommun

Ja

Ja

Umeå kommun

Ja

Ja

Umeå universitet

Ja

Ja

Universitets- och högskolerådet

Ja

Ja

Universitetskanslerämbetet

Ja

Ja

Uppsala kommun

Ja

Ja

Uppsala universitet

Ja

Ja

Vetenskapsrådet

Ja

Ja

Västra Götalandsregionen

Ja

Ja

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Ja

Ja

Ängelholms kommun

Nej

Ja

Örebro kommun

Ja

Ja

Örebro universitet

Ja

Ja

Örnsköldsviks kommun

Nej

Ja

Östersunds kommun

Nej

Ja

Österåkers kommun

Ja

Ja

Dokument och länkar

Valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Avtal Sweden Connect

Lagar och regler

Lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: